مرداد ۲۳, ۱۳۹۸

انتخابات و راهبرد سیاسی

علی‌رضا علوی‌تبار دکتر مجاهدی نقدی تحلیلی بر مقاله من نوشته بودند با نام «انتخابات؛ نه نشانه و نه نمایش». توجه صاحب‌نظری مانند ایشان به نوشته من […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۸

خیز برای قدرت یکپارچه!

علی‌رضا علوی‌تبار شواهد و قرائن نشان می‌دهد جریان راست تندرو یک بار دیگر در حال آماده‌سازی زمینه‌ها برای خیز به سوی یکپارچه‌سازی قدرت است! جریان راست […]
مرداد ۱۰, ۱۳۹۸

به کجاها برد این امید ما را؟!

آرمان امیری | روزنامه‌نگار جناب آقای علوی‌تبار یادداشتی منتشر کردند با عنوان «انتخابات؛‌ نمایش یا نشانه؟» که پیشنهاد می‌کنم آن را بخوانید. پس از آن، جناب […]
مرداد ۹, ۱۳۹۸

انتخابات؛ نه نمایش، نه نشانه

محمدمهدی مجاهدی | مدرس نظریه‌ی سیاسی مقایسه‌ای نوشته‌ی حاضر نقدی است بر یادداشت خوش‌خوان دکتر علوی‌تبار با عنوان «انتخابات؛‌ نمایش یا نشانه؟» این نقد مختصر مشارکتی […]
مرداد ۸, ۱۳۹۸

انتخابات؛‌ نمایش یا نشانه؟

علی‌رضا علوی‌تبار با نزدیک شدن موسم انتخابات شور و هیجان همراه با اضطراب، سیاسیون را فرامی‌گیرد، فارغ از اینکه اکثریت مردم آن را جدی تلقی کنند […]
تیر ۳۱, ۱۳۹۸

نخستین شماره ماهنامه مشق فردا منتشر شد

نخستین شماره مشق فردا چهار بخش را شامل مي‌شود. در مشق سیاست، به نقد و بررسی مقوله اعتراض پرداخته‌ شده است؛ علی‌رضا علوی‌تبار در مقاله‌ اعتراض […]
تیر ۱۹, ۱۳۹۸

اینجا استانبول نیست!

سعید حجاریان بحث و نظر درباره شعار «رأی من کو» که پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم مطرح شد و من نیز در یادداشت «خط […]
تیر ۱۰, ۱۳۹۸

نقد روایت حجاریان از پست‌مدرن‌ها

رئوف طاهری | روزنامه‌نگار تا جایی که به فرهنگ انتقادی در سپهر سیاسی اصلاح‌طلبان مربوط است، برساخته‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه نقد افرادی که در […]
تیر ۸, ۱۳۹۸

ژان بُدَن و مفهوم «حاکمیت» – بخش دوم و پایانی

امیررضا ثعبانی ژان بُدن «نشانه‌های راستین حاکمیت» را توضیح داد و، بدین‌سان،«نظریۀ جدید دولت آغاز شد».[١] چنانکه در متن اول، اشاره شد، ژان بُدَن را نخستین […]