فروردین ۲۶, ۱۳۹۸

ساخت دوگانه و اصلاح قانون اساسی

امیرحسین علینقی | حقوق‌دان در تبیین چرایی ضرورت اصلاح قانون اساسی، مکرر از ساخت دوگانه قانون اساسی کشورمان یاد شده است. در این یادداشت برخی ابعاد […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۷

اصلاح قانون اساسی و حدود انتظار از این قانون

امیرحسین علینقی | حقوق‌دان هر از گاه، موضوع ضرورت اصلاح قانون اساسی، مطرح می‌شود و در تبیین آن، به برخی ناکارآمدی‌ها استناد می‌شود. در ادامه ابعادی […]
اسفند ۷, ۱۳۹۷

وزیر یا مجری فرمان؟

امیرحسین علینقی | حقوق‌دان انتظاری که از دست‌اندرکاران و متخصصان حقوق می‌رود این است که در کاربرد واژگان حساسیت‌ها و دقت‌های لازم را به‌کار برند. در […]