اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸

ژان بُدَن و مفهوم «حاکمیت»

امیررضا ثعبانی در بیرون مرزهای کشور، حاکم، تابع هیچ قدرتی نیست،بلکه او حاکمیت خود را غیر از خداوند مدیون شمشیر خود است.[١] متن‌های پیش رو، عهده‌دار […]