تیر ۸, ۱۳۹۸

ژان بُدَن و مفهوم «حاکمیت» – بخش دوم و پایانی

امیررضا ثعبانی ژان بُدن «نشانه‌های راستین حاکمیت» را توضیح داد و، بدین‌سان،«نظریۀ جدید دولت آغاز شد».[١] چنانکه در متن اول، اشاره شد، ژان بُدَن را نخستین […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸

ژان بُدَن و مفهوم «حاکمیت»

امیررضا ثعبانی در بیرون مرزهای کشور، حاکم، تابع هیچ قدرتی نیست،بلکه او حاکمیت خود را غیر از خداوند مدیون شمشیر خود است.[١] متن‌های پیش رو، عهده‌دار […]