مارس 3, 2019

برابری و جانبداری – بخش پنجم

جواد حیدری  | استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه سیاسی نیگل می‌گوید ما از دو چشم‌انداز به عالم و آدم نگاه می‌کنیم: چشم‌انداز عینی و چشم‌انداز ذهنی. به […]
فوریه 20, 2019

برابری و جانبداری – بخش چهارم

جواد حیدری  | استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه سیاسی عموم فیلسوفان سیاسی موضوع بحث فلسفه‌ی سیاسی را روابط فرد با جامعه می‌دانند؛ اما نیگل قائل است که […]
ژانویه 30, 2019

درباره رانلد دورکین

نویسنده: تامس نیگل* اولین بار رانلد دورکین را ۴۵ سال پیش در سالن انتظار یکی از این هتل‌های ناشناسی ملاقات کردم که همیشه جلسات انجمن فلسفی […]
دسامبر 17, 2018

برابری و جانبداری – بخش سوم

نویسنده: جواد حیدری  | استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه سیاسی ۳) با این وصف، نظریه‌ی حق-محور لاک واکنشی به‌ همان اندازه مهم برانگیخته است: یعنی سنّت فایده‌جویی. این […]
دسامبر 9, 2018

برابری و جانبداری – بخش دوم

نویسنده: جواد حیدری  | استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه سیاسی   ب) روش‌های حل و فصل تعارض منافع کار خود را با توصیف و تبیین اختلاف‌نظر میان چندین […]
اکتبر 23, 2018

برابری و جانبداری – بخش نخست

نویسنده: جواد حیدری  | استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه سیاسی تامس نیگل تقریر درخشانی از مسأله‌ی اصلی نظریه‌ی سیاسی ارائه کرده است:«انسان‌‌هایی که منافع و ارزش‌ها آن‌ها را […]