دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

تولد گفتمان زندگی

نادر صدیقی | روزنامه‌نگار ماسیمیلیانو یانگ (Massimiliano Martigli Jiang) جوان چینی-ایتالیایی درحالی که چشمان خود را با یک چشم‌بند بسته و ماسکی ضدویروس برچهره دارد در […]