شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹

رئیس‌جمهوری بی‌سرنوشت!

سعید حجاریان پس از انقلاب تمامی رؤسای جمهور ۸ سال در مصدر امور بوده‌ و دو دوره ۴ ساله را به اتمام رسانده‌اند و ما تنها […]