دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹

برج بابل

سعید حجاریان در افسانه‌های توراتی آمده است که بعد از طوفان نوح، جمعیتی در بابل (بین‌النهرین کنونی) زندگی می‌کردند و روزگار خوبی هم داشتند. آن‌ها تصمیم […]