چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹

جوابیه مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به یادداشت سعید حجاریان

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در پاسخ به یادداشت «فردافکنی» به‌قلم سعید حجاریان متنی را در خبرگزاری تسنیم منتشر کرده است. مشق نو در چارچوب […]
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

فردافکنی

سعید حجاریان مقوله زمان در عصر پیشامدرن، مدرن و پسامدرن تفاوت تام دارد. زمان در عصر پیشامدرن دوری است زیرا با گردش سال، دوره‌های زمان تعیین […]