شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹

تأملی بر یک نامه

سعید حجاریان هفته گذشته نامه‌ای به قلم آیت‌الله سید محمد موسوی‌ خوئینی‌ خطاب به مقام رهبری منتشر شد. نویسنده در این نامه با ادبیاتی محترمانه و […]