شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سرایت سنت به تجدد

سعید حجاریان اخیراً در خبرگزاری‌ها با خبری مواجه شدم مبنی بر اینکه گذراندن ۲واحد درس «مبانی طب سنتی» برای کلیه دانشجویان دکتری عمومی اعم از پزشکی، […]