سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

خشمگین از امپریالیسم، ترسان از انقلاب

سعید حجاریان در سال‌های گذشته، از سر تغافل یا شاید خوش‌بینی از ارتباط تنگاتنگ سیاست خارجی و سیاست داخلی چشم‌‌پوشی می‌شد و گمان می‌رفت می‌توان یکی […]