چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

مسئولیت دولت‌ها در زمانه کرونا

محمدحسین زارعی | استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بی‌تردید و بی‌اغراق اپیدمی جهان‌گستر ویروس کرونا پدیده‌ای است که آثار جانی و مالی و ابعاد و […]