مارس 21, 2020

سیری در آراء فیلسوف چهل تکّه

امیررضا ثعبانی آیزایا برلین در اثرِ خود،[۱] اندیشمندان متفکّر را در دو زمره قرار می‌‏دهد. متفکّران خارپشتِ نظام‌ساز و روباه‌ها. طیف ابتدایی عمیقا در یک حیطۀ […]