شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹

خوف‌نامه، خدای سلطان و پیامبر اقتدارطلب

محسن آرمین دانشمند گرامی جناب دکتر عبدالکریم سروش اخیراً طی چهار سخنرانی از منظر جامعه‌شناختی به تبیین نسبت دین اسلام و قدرت و تحلیل شخصیت پیامبر(ص) […]