شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

امید رندانه

جواد حیدری | استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه سیاسی این روز‏ها «ناامیدی» در ایران موج می‌‏زند و پرداختن به این موضوع برای ما اهمیت حیاتی دارد. […]