چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹

مسئله سراوان؛ توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی؟

مهدی دریس‌پور ناموزونی و عدم تقارن توسعه در ایران و مباحث حول‌و‌حوش آن دهه‌ها سابقه دارد. به این معنا که ‌تنها در دوره‌های محدودی توسعه به […]