شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

احمدی‌نژاد و شکستن پله‌های نردبان

داود حشمتی درستی مواجهه اصلاح‌طلبان با جریان احمدی‌نژاد در این بود که برخلاف حاکمیت و نیروهای نظامی، اشتباه نکردند و به‌درستی اجازه ندادند از نردبان اصلاح‌طلبی […]