فوریه 24, 2020

خطابه به جای استدلال

علی‌رضا علوی‌تبار در ادامه گفت‌وگوهای انتقادی میان من و آقای غنی‌نژاد، ایشان کوشیده‌اند تا پاسخی به آخرین نقد من (اختیار گرایی پوشش محافظه‌کاری، وب‌سایت مشق نو) […]
فوریه 2, 2020

اختیارگرایی پوشش محافظه‌کاری

علی‌رضا علوی‌تبار آقای موسی غنی‌نژاد در مقاله‌ای با عنوان «خردگریزی روشنفکر دینی» در سایت بوم‌رنگ کوشید‌ه‌اند تا پاسخی فراهم آورند برای نقدی که من با عنوان […]
دسامبر 31, 2019

آزادی‌خواهی در مسلخ برابری‌ستیزی

علی‌رضا علوی‌تبار دکتر موسی غنی‌نژاد، مقاله‌ای نوشته‌اند با عنوان «اصلاح‌طلبی در مسلخ سوسیالیسم» با این هدف که توضیح دهند «چرا روشنفکران دینی و اصلاح‌طلبان چپ‌گرا در […]
فوریه 13, 2001

تقلیل‌گرایی راه حل نیست!

علی‌رضا علوی‌تبار این مقاله نقدی است بر کتاب «آزادی‌خواهی نافرجام» که نخستین بار در یازدهمین شماره ماهنامه آفتاب به‌تاریخ دی‌ماه ۱۳۸۰ منتشر شده است که «مشق […]