دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸

خطابه به جای استدلال

علی‌رضا علوی‌تبار در ادامه گفت‌وگوهای انتقادی میان من و آقای غنی‌نژاد، ایشان کوشیده‌اند تا پاسخی به آخرین نقد من (اختیار گرایی پوشش محافظه‌کاری، وب‌سایت مشق نو) […]
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

اختیارگرایی پوشش محافظه‌کاری

علی‌رضا علوی‌تبار آقای موسی غنی‌نژاد در مقاله‌ای با عنوان «خردگریزی روشنفکر دینی» در سایت بوم‌رنگ کوشید‌ه‌اند تا پاسخی فراهم آورند برای نقدی که من با عنوان […]
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸

آزادی‌خواهی در مسلخ برابری‌ستیزی

علی‌رضا علوی‌تبار دکتر موسی غنی‌نژاد، مقاله‌ای نوشته‌اند با عنوان «اصلاح‌طلبی در مسلخ سوسیالیسم» با این هدف که توضیح دهند «چرا روشنفکران دینی و اصلاح‌طلبان چپ‌گرا در […]
سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۷۹

تقلیل‌گرایی راه حل نیست!

علی‌رضا علوی‌تبار این مقاله نقدی است بر کتاب «آزادی‌خواهی نافرجام» که نخستین بار در یازدهمین شماره ماهنامه آفتاب به‌تاریخ دی‌ماه ۱۳۸۰ منتشر شده است که «مشق […]