یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

«کارگزاران» و یک انتخاب راهبردی

علی‌رضا علوی‌تبار شرکت فعال حزب کارگزاران سازندگی در انتخابات مجلس یازدهم و ترکیب فهرست متمایزی که در این انتخابات ارائه کرد، نشان می‌داد که آنها در […]