پنج شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۰

مساله «سازش» و ابهام در قوانین اساسی

امیرحسین علینقی | حقوق‌دان این یادداشت بخش ششم از مجموعه یادداشت‌های نویسنده تحت عنوان «قانون اساسی؛ یک بستر و چند رویا»ست که در کانال تلگرامی نویسنده(۱) […]