چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

قانون اساسی و موافقت‌نامه همکاری ایران و چین

محمدحسین زارعی | دانشیار حقوق عمومی برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین موضوع داغ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شده است که از مردم عادی گرفته […]
پنج شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰

همه‌پرسی؛ یا احاله به محال؟

محمدحسین زارعی | دانشیار حقوق عمومی درآمد با وجود آنکه از «همه‌پرسی» در اصول متعددی از قانون اساسی نام برده شده و این مقوله به تأیید […]
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

مسئولیت دولت‌ها در زمانه کرونا

محمدحسین زارعی | استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بی‌تردید و بی‌اغراق اپیدمی جهان‌گستر ویروس کرونا پدیده‌ای است که آثار جانی و مالی و ابعاد و […]