آذر 1, 1399

بازیِ بازی‌پیشگان سیاسی

محمدرضا تاجیک بازی‌پیشگان سیاسیِ ایرانِ امروز چگونه با جامعه و جهان رابطه‌ی «شناختی» برقرار می‌کنند؟ یک نیچه در یکی از مکتوبات خود می‌نویسد: «این نکته را […]