چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹

فقط یک انقلاب می‌تواند اصلاحات را نجات دهد

محمدرضا تاجیک یک ژیژک می‌گوید، گاه ریشه و عامل تروما در گذشته‌ نیست، بلکه منشأ آن «آینده» است. دریدا حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر یا خطر استفاده از […]
شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹

بازیِ بازی‌پیشگان سیاسی

محمدرضا تاجیک بازی‌پیشگان سیاسیِ ایرانِ امروز چگونه با جامعه و جهان رابطه‌ی «شناختی» برقرار می‌کنند؟ یک نیچه در یکی از مکتوبات خود می‌نویسد: «این نکته را […]