چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹

فقط یک انقلاب می‌تواند اصلاحات را نجات دهد

محمدرضا تاجیک یک ژیژک می‌گوید، گاه ریشه و عامل تروما در گذشته‌ نیست، بلکه منشأ آن «آینده» است. دریدا حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر یا خطر استفاده از […]