شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹

بازیِ بازی‌پیشگان سیاسی

محمدرضا تاجیک بازی‌پیشگان سیاسیِ ایرانِ امروز چگونه با جامعه و جهان رابطه‌ی «شناختی» برقرار می‌کنند؟ یک نیچه در یکی از مکتوبات خود می‌نویسد: «این نکته را […]
شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷

چیستی «مشق نو»

شورای سیاست‌گذاری وب‌سایت «مشق نو» با گرایش اصلاح‌طلبانه و رویکردی تحلیلی فعالیت خود را از آذرماه ۱۳۹۷ آغاز کرده است. شورای سیاست‌گذاری و نویسندگان «مشق نو» تلاش دارند، […]