شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

«محاربه با خدا» یا «افساد فی‌الارض»

سعید حجاریان «کرونا» چنانکه پیش‌بینی می‌شد ایران را در ابعاد مختلف، تحت تأثیر قرار داد؛ ابعادی که بخش زیادی از آن‌ هنوز در پس پرده قرار […]