دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹

انتخاب بایدن و فرصت‌ها

ناصر سرمدی پیش‌فرض‌ها ۱) طبعا ساده‌اندیشی است اگر تصور کنیم که با رفتن ترامپ و آمدن بایدن مشکلات برجام و تحریم‌ها به‌راحتی برطرف خواهد شد. بلکه […]