شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

جغد مینروای اصلاح‌طلبی

محمدرضا تاجیک یک اصلاح‌طلبان در تاریخ اکنون خود در نقطه‌ای ایستاده‌اند که اجازه ندارند در آن شکست بخورند. بدیو به ‌ما می‌گوید: یک نقطه لحظه‌ای درون […]
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

علل ناکامی اصلاح‌طلبان

علی‌رضا علوی‌تبار این روزها، وضعیت اصلاح‌طلبان و آینده احتمالی آن‌ها، موضوع گفت‌وگوها و مجادله‌های بسیاری است. پرسش‌کنندگان و پاسخ‌دهندگان کم و بیش باور دارند که اصلاح‌طلبان […]