تیر ۱۰, ۱۳۹۸

نقد روایت حجاریان از پست‌مدرن‌ها

رئوف طاهری | روزنامه‌نگار تا جایی که به فرهنگ انتقادی در سپهر سیاسی اصلاح‌طلبان مربوط است، برساخته‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه نقد افرادی که در […]