شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

دانشگاه ما، دانشگاه آن‌ها

لیلا چمن‌خواه من دانشگاه‌های زیادی را در کشورهای مختلف دنیا دیده‌ام اما، هرگز ندیدم دانشگاهی بر قله کوهی بنا شده باشد. دانشگاه‌هایی که دیده ام، همه […]