شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷

چیستی «مشق نو»

شورای سیاست‌گذاری وب‌سایت «مشق نو» با گرایش اصلاح‌طلبانه و رویکردی تحلیلی فعالیت خود را از آذرماه ۱۳۹۷ آغاز کرده است. شورای سیاست‌گذاری و نویسندگان «مشق نو» تلاش دارند، […]