چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

عبور از مکتب «حاج آخوند»‌

خسرو تهرانی سال گذشته، کتاب «حاج آخوند» به خامه‌ی دوست گرامی آقای عطاءالله مهاجرانی منتشر شد.  چنانکه انتظار می‌رفت پانصد نسخه ابتدایی در مدت کوتاهی به […]