مرداد ۹, ۱۳۹۸

انتخابات؛ نه نمایش، نه نشانه

محمدمهدی مجاهدی | مدرس نظریه‌ی سیاسی مقایسه‌ای نوشته‌ی حاضر نقدی است بر یادداشت خوش‌خوان دکتر علوی‌تبار با عنوان «انتخابات؛‌ نمایش یا نشانه؟» این نقد مختصر مشارکتی […]
خرداد ۲, ۱۳۹۸

کیمیای معکوس فدرالیسم

محمدمهدی مجاهدی | مدرس نظریه‌ی سیاسی مقایسه‌ای سخنان اخیر سیدمحمد خاتمی درباره‌ی فدرالیسم در ایران بسیاری را متوجه مسأله‌ای کرد که بسیاری از سیاست‌ورزان و روشن‌فکران […]