312تیتر اول 

دو امدادی؛ از مصباح یزدی به ورثه او
دو امدادی؛ از مصباح یزدی به ورثه او
سعید حجاریان
حقوق بشر به‌مثابه مشروعیت سیاسی
حقوق بشر به‌مثابه مشروعیت سیاسی
حسین هوشمند
دغدغه امنیت ملی
دغدغه امنیت ملی
علی‌رضا علوی‌تبار
پشت‌شناسی
پشت‌شناسی
محمدرضا تاجیک
شتاب گرفتن پیشروی‌ها به لطف محدودیت‌های شتاب‌دار
شتاب گرفتن پیشروی‌ها به لطف محدودیت‌های شتاب‌دار
ابوالفضل حاجی‌زادگان
پذیرش اکثریت شهروندان، شرط اجرای قانون
پذیرش اکثریت شهروندان، شرط اجرای قانون
سیدعلی محمودی
رجزخوانی به ‌جای نقد
رجزخوانی به ‌جای نقد
یاسر میردامادی
پرسش از مسئولیت اجتماعی در ساختارهای ناعادلانه
پرسش از مسئولیت اجتماعی در ساختارهای ناعادلانه
حسین دبّاغ
previous arrow
next arrow

312یادداشت آزاد 

گفتمان خاتمی، دال مرکزی اصلاحات...

عباس موسایی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی دال‌ها تهی هستند، فعالان و فاعلان آنها را با مدلول‌های معین معنا می‌کنند. دال‌ها به مدلولات گوناگون تن می‌دهند و به اندازه تفسیرگران و روایت‌گران، از آن پر می‌شوند، اما وقتی پای عرضه آنها در عرصه عمومی پیش می‌آید، آنگاه ایستادگی دال و مدلول‌های برسازنده یک گفتمان در مصاف با گفتمان/گفتمان‌های رقیب است، که عیار ِ انسجام و اقتدار آن را بازنمایی می‌کند. از این جهت است که گفتمان‌ها در مواجهه با تندبادهای بنیان‌برافکن در عرصه عمومی، قدرت/مقاومت یکسانی از خود بروز نمی‌دهند و استواری‌شان به مبانیِ هویتی و برسازنده‌شان، به قدرت و ماهیت دال مرکزی‌شان، به جنس دال مرکزی‌شان، به دال‌های جانبی و مفصل‌بندی دال مرکزی و دال‌های جانبی، به عناصر و سازمایه‌های گفتمانی،…

312پیشخوان 

312چندرسانه‌ای