312تیتر اول 

دن‌ژوانیسم سیاسی
دن‌ژوانیسم سیاسی
محمدرضا تاجیک
نهضت قانون‌اساسی‌نویسی
نهضت قانون‌اساسی‌نویسی
سعید حجاریان
بی‌دولتی
بی‌دولتی
محمدحسین زارعی
افغانستان در زندان «انحصارگرایی دینی» و «استبداد دینی»
افغانستان در زندان «انحصارگرایی دینی» و «استبداد دینی»
سیدعلی محمودی
حکمرانی شایسته: سازگاری هویت، عدالت و مشروعیت
حکمرانی شایسته: سازگاری هویت، عدالت و مشروعیت
حسین هوشمند
تمامیت‌خواهی مبتذل
تمامیت‌خواهی مبتذل
علی‌رضا علوی‌تبار
previous arrow
next arrow

312یادداشت آزاد 

تأملی فیواستارهای توئیتر فارسی در...

محمد رهبری 〡 پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی مجازی هادی صفری 〡 پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی مجازی   مقدمه در توئیتر فارسی، توئیت‌هایی را که حداقل ۱۰۰۰ لایک دریافت کرده‌اند، «فیواستار» می‌نامند. در این گزارش، فیواستارهای توئیتر فارسی در زمستان ۱۴۰۰ و کاربرانی که توئیت‌های‌شان فیواستار شده مطالعه شده است. در زمستان سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۰هزار توئیت از حدود ۱۰هزار کاربر فیواستار شده شده است. در این مطالعه توییت‌های حذف‌شده و توییت‌هایی که به اصطلاح شدو بَن (shadow ban) شده‌اند، شمرده نشده‌اند. همچنین توییت‌های ایرانیان به زبان‌های دیگر، از جمله توییت‌های انگلیسی بررسی نشده‌اند.   برترین توئیت‌ها پر لایک‌ترین‌ها پرلایک‌ترین فیواستارهای زمستان ۱۴۰۰، عمدتا توئیت‌های طنز و از سمت کاربران روزمره‌نویس بوده است. توئیت کاربری به نام نگار با ۸۴۹۰۸ لایک که…

312پیشخوان 

312چندرسانه‌ای