312تیتر اول 

در ضرورت امتناع و تخطی از خود
در ضرورت امتناع و تخطی از خود
محمدرضا تاجیک
ضایعات طرح صیانت
ضایعات طرح صیانت
سعید حجاریان
آموزه‌های دینی و اهداف دنیوی
آموزه‌های دینی و اهداف دنیوی
علی‌رضا علوی‌تبار
طالبانِ قدرت، نشسته بر پوستین استبداد دینی
طالبانِ قدرت، نشسته بر پوستین استبداد دینی
سیدعلی محمودی
previous arrow
next arrow

312یادداشت آزاد 

پاسخ به یک ابهام

آقای محمد قوچانی، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر مجله «آگاهی نو»، چند مرتبه از جمله در شماره سوم این مجله (در مقاله گذار از آیت‌الله سرخ!) از قول من نقل کرده‌اند که گفته‌ام: «هر کس رادیکال نیست، باید از جمع اصلاح‌طلبان خارج شود.» بعد هم به سرزنش اخلاقی و نصیحت سیاسی پرداخته‌ و این سخن را به اظهارات محمدرضا پهلوی پس از تأسیس حزب رستاخیز و ضرورت خروج مخالفان آن از کشور تشبیه کرده‌اند! مطمئن بودم که چنین جمله‌ای نگفته‌ام. بعد از چندبار پیگیری، ایشان مصاحبه با روزنامه همشهری را به‌عنوان منبع خود معرفی کرده‌اند. این مصاحبه در ادامه به‌طور کامل بازنشر می‌شود تا معلوم گردد که آیا در واقع من چنین جمله‌ای گفته‌ام یا اینکه این جمله استنباط و برداشت…

312پیشخوان 

312چندرسانه‌ای