312تیتر اول 

فوتبال و دین مدنی
فوتبال و دین مدنی
سعید حجاریان
رخدادی از جنس زندگی/مرگ
رخدادی از جنس زندگی/مرگ
محمدرضا تاجیک
جناح‌بندی‌های جدید در نواندیشی دینی
جناح‌بندی‌های جدید در نواندیشی دینی
علی‌رضا علوی‌تبار
عدالت و صلح اجتماعی
عدالت و صلح اجتماعی
حسین هوشمند
تبعیض ناروا بر مبنای وضعیت خانوادگی
تبعیض ناروا بر مبنای وضعیت خانوادگی
محمدحسین زارعی
افغانستان در زندان «انحصارگرایی دینی» و «استبداد دینی»
افغانستان در زندان «انحصارگرایی دینی» و «استبداد دینی»
سیدعلی محمودی
previous arrow
next arrow

312یادداشت آزاد 

رویاهای ارزشمند و نسخه‌های متناقض

آقای علوی‌تبار در یادداشت «تاج‌زاده؛ ارزش‌ها و مطالبه‌ها»، تصویر بسیار خوبی از ابعاد ارزشی و اخلاقی ایده‌ی «اصلاحات ساختاری» ارائه داده‌اند. پروژه‌ای که انصافاٌ باید گفت آقای تاجزاده یک تنه آغاز کرد و با پشتکار فراوان و گاه علی‌رغم کارشکنی و مخالفت برخی از اصلاح‌طلبان به پیش برد، تا جایی که امروز اگر ادعا کنیم به تنهایی بیش از کل اردوگاه اصلاح‌طلبان در جامعه وجهه و اعتبار دارد چندان به گزاف نرفته‌ایم. از آنجا که توصیف آقای علوی‌تبار بسیار کامل و دقیق است، من از تکرار آن خودداری می‌کنم و خوانندگانی را که احتمالا نخوانده‌اند، به مطالعه‌ی همان یادداشت دعوت می‌کنم. پیشتر خودم هم در یادداشت «چرا پروژه‌ی اصلاحات ساختاری تاجزاده شکست خورد؟» تلاش کردم تا برخی از ابعاد «عملیاتی»…

312پیشخوان 

312چندرسانه‌ای