312تیتر اول 

پرسش از مسئولیت اجتماعی در ساختارهای ناعادلانه
پرسش از مسئولیت اجتماعی در ساختارهای ناعادلانه
حسین دبّاغ
نظام اقتصادی و قانون اساسی
نظام اقتصادی و قانون اساسی
علی‌رضا علوی‌تبار
جامعۀ ایرانی سوم
جامعۀ ایرانی سوم
محمدرضا تاجیک
گشت ارشاد مردانه
گشت ارشاد مردانه
سعید حجاریان
previous arrow
next arrow

312یادداشت آزاد 

دوستی همراه با گفت‌و‌گوی انتقادی

سابقه آشنایی‌ام با زنده یاد عماد افروغ به سال‌‌های نخست بعد از انقلاب باز می‌گردد. سال‌های جنگ بود و ما هر دو برای مشارکت در دفاع از کشور به نیروهای نظامی پیوسته بودیم. یکی، دو بار او را در مقر لشکر دیده بودم اما گفت‌وگویی میان‌مان شکل نگرفته بود؛ تا این‌که زمان بازگشایی دانشگاه‌ها فرارسید. قرار بر این بود که به دانشگاه برگردیم اما اولویت با جبهه و جنگ باشد و هرگاه فرماندهان تشخیص دادند در جبهه حاضر شویم و آنچه را بر عهده‌مان می‌گذارند، انجام دهیم. این وضعیت ثبات و قرار را از آدم می‌گرفت و در رفت‌و‌آمدهای مداوم معلوم نبود که محور فعالیت‌هایت کدام است. کم‌کم جناح‌بندی‌های درون نیروهای برآمده از انقلاب، خود را نشان داده بود و…

312پیشخوان 

312چندرسانه‌ای