312تیتر اول 

جهنم یعنی مردم
جهنم یعنی مردم
محمدرضا تاجیک
حمام، لنگ و مایو!
حمام، لنگ و مایو!
علی‌رضا علوی‌تبار
جمهوریِ لاجمهور
جمهوریِ لاجمهور
سعید حجاریان
previous arrow
next arrow

312یادداشت آزاد 

مساله «سازش» و ابهام در...

این یادداشت بخش ششم از مجموعه یادداشت‌های نویسنده تحت عنوان «قانون اساسی؛ یک بستر و چند رویا»ست که در کانال تلگرامی نویسنده(۱) منتشر شده است. ۱. در فراتر از سطح واژگان و جملات، واحد تحلیل زبان‌شناسانه، تحلیل متنی است. در این سطح، صاحب‌نظران، «متن» را مورد تحلیل قرار می‌دهند. از آنجا که می‌توان قوانین اساسی را به‌‌مثابه متن مورد توجه قرار داد، بخشی از سطوح، و شاید مهم‌ترین سطح تفسیری قانون اساسی، در عرصه‌ای فراتر از فهم واژگان یا جملات، و آنجا که قانون اساسی به مثابه یک کل فهم می‌گردد، انجام می‌شود. ۲. زبان‌شناسان متن، از نشانه‌ها و شاخص‌هایی برای متن بودگی (Textuality) آثار نام می‌برند. انسجام (Coherence) یکی از مهم‌ترین این شاخص‌هاست. یک اثر، برای اینکه «متن» باشد،…

312پیشخوان 

312چندرسانه‌ای