312تیتر اول 

تمامیت‌خواهی مبتذل
تمامیت‌خواهی مبتذل
علی‌رضا علوی‌تبار
الهیات اخلاقی در برابر «الهیات انفعال»
الهیات اخلاقی در برابر «الهیات انفعال»
حسین هوشمند
سوژۀ ناخشنود
سوژۀ ناخشنود
محمدرضا تاجیک
الهیات انفعال
الهیات انفعال
سعید حجاریان
همسایه‌ات را مانند خودت دوست بدار
همسایه‌ات را مانند خودت دوست بدار
سیدعلی محمودی
previous arrow
next arrow

312یادداشت آزاد 

ابزارهای قیمت‌گذاری اساتید دانشگاه

امیرحسین علینقی   یکم. در مقاله‌ام که مدتی پیش در هفته‌نامه تجارت فردا[۱] منتشر شد به مساله مغفول قیمت‌گذاری انسان‌ها و مناسبات انسانی توسط حکومت ایران اشاره کردم. از آنجا که در چند روز اخیر مساله قطع رابطه استخدامی نهادهای دانشگاهی با برخی معلمان دانشگاه، به پرسشی عمومی مبدل شده است، مناسبت دیدم تا به این موضوع از زاویه موضوع قیمت‌گذاری انسان‌ها توسط حکومت ایران بپردازم. دوم. ابزارهای قیمت‌گذاری حکومتی معلمان دانشگاه را می‌توان در چند سطح مورد توجه قرار داد. بخشی از این ابزارها انسانی‌اند. بخشی دیگر به نهادها و سازوکارهای وضع الزام یا اخذ تصمیم عطف می‌شوند. بخشی دیگر به محتوای این الزام‌های وضع شده باز می‌گردند و در نهایت نیز می‌توان به سازوکارهای حمایت قضایی یا شبه‌قضایی…

312پیشخوان 

312چندرسانه‌ای