312تیتر اول 

الزامات سلبی و ایجابی رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران: رویکردی روش‌شناسانه
الزامات سلبی و ایجابی رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران: رویکردی روش‌شناسانه
سیدعلی محمودی
مشاهده‌های نگران‌کننده
مشاهده‌های نگران‌کننده
علی‌رضا علوی‌تبار
آقای رئیس‌جمهور و گفتمان «عدالت دموکراتیک»
آقای رئیس‌جمهور و گفتمان «عدالت دموکراتیک»
حسین هوشمند
در نقد مکتب روزنه
در نقد مکتب روزنه
محمدرضا تاجیک
اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!
اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!
سعید حجاریان
شتاب گرفتن پیشروی‌ها به لطف محدودیت‌های شتاب‌دار
شتاب گرفتن پیشروی‌ها به لطف محدودیت‌های شتاب‌دار
ابوالفضل حاجی‌زادگان
پذیرش اکثریت شهروندان، شرط اجرای قانون
پذیرش اکثریت شهروندان، شرط اجرای قانون
سیدعلی محمودی
رجزخوانی به ‌جای نقد
رجزخوانی به ‌جای نقد
یاسر میردامادی
پرسش از مسئولیت اجتماعی در ساختارهای ناعادلانه
پرسش از مسئولیت اجتماعی در ساختارهای ناعادلانه
حسین دبّاغ
previous arrow
next arrow

312یادداشت آزاد 

چرا بی‌عدالتی عظیم‌ترین شر بشری...

نویسنده: کالین مک‌گین ترجمه‌ی جواد حیدری اول. بی‌عدالتی نسبت به انسان‌ها واکنش‌های روان‌شناختی خاصی را برمی‌انگیزد. این واکنش‌ها عبارتند از خشم نسبت به مقصر، عصبانیت اخلاقی، تنفر، احساس بیهودگی، میل به انتقام، یأس و سرخوردگی، و دلمردگی عمومی. این واکنش‌ها می‌توانند به کل زندگی شخص سرایت کنند و نیک‌زیستی او را برای همیشه ویران کنند. بی‌عدالتی می‌تواند دو نوع/شکل باشد: کیفری و توزیعی. می‌توان فردی را به‌خاطر کاری که انجام نداده به‌صورت نامتناسبی و بدون طی تشریفات قضایی مقصر شناخت و مجازات کرد و یا به‌خاطر کار خطایی که کرده ستایش کرد و پاداش داد یا می‌توان فردی را قربانی توزیع نامنصفانه‌ی خیرهایی کرد که نسبت به آن‌ها یا به‌صورت حق طبیعی یا قراردادی مستحق است. اگرچه هر دو نوع…

312پیشخوان 

312چندرسانه‌ای